Navigation

Секретаріат створений з метою забезпечення координації роботи, надання організаційної підтримки діяльності Національного форуму, в тому числі підготовки відповідної інформації.

Функції Секретаріату включають:

 • розвиток широкої мережі контактів з тими, хто виявляє зацікавленість у наданні активної підтримки Національному Форуму в його діяльності;
 • досягнення консенсусу з пріоритетних питань;
 • координування та підтримка роботи, узгодження завдань та планів роботи постійної Робочої групи;
 • організація засідань Наглядової ради, Групи радників, постійної Робочої групи, Асамблеї Координаторів;
 • координація підготовки документів для обговорення Наглядовою радою, Групою радників, постійною Робочою групою, Асамблеєю Координаторів;
 • створення інформаційного центру на базі усіх доповідей та результатів моніторингу;
 • забезпечення більш ефективного зв’язку між учасниками Національного Форуму;
 • розробка процедур підготовки та обговорення документів;
 • моніторинг стану підготовки Стратегії, підготовка звітів та інформаційних матеріалів;
 • надання технічного сприяння Національного форуму;
 • комунікація зі ЗМІ, наповнення сайту, створення профілю Національного форуму та керування ним у соціальних мережах.

Для координації дій Секретаріату на початку його роботи обираються 5 висококваліфікованих фахівців, кожний з яких несе відповідальність за один з нижчевикладених стратегічних напрямів:

 • співпраця з владою (адміністрація Президента та Кабінет Міністрів України);
 • співпраця з Верховною Радою України;
 • співпраця з НГО, асоціаціями об’єднаннями, освітніми закладами, бізнес спільнотою;
 • співпраця з медіа;
 • співпраця з широкими колами громадськості через соціальні платформи.

До складу Секретаріату увійдуть Голова Секретаріату, фахівці зі стратегічних напрямів та допоміжний персонал. Голова Секретаріату здійснюватиме повсякденне управління діяльністю Секретаріату та виконуватиме ключову роль у:

 • забезпеченні консенсусу щодо пріоритетності та послідовності заходів Національного Форуму;
 • плануванні;
 • розробці та проведенні процедур;
 • координуванні процесу підготовки документів, призначених для обговорення;
 • забезпеченні постійного зв’язку з учасниками Національного Форуму, Групи радників, постійної Робочої групи, Асамблеї Координаторів;
 • забезпеченні надійної матеріально-технічної підтримки постійної Робочої групи;
 • забезпеченні своєчасного доступу до всіх відповідних документів;
 • розвитку інформаційного центру.

 

НФТУ