• ГЕННАДIЙ ЧИЖИКОВ: «НАМ НЕОБХIДНО НАВЧИТИСЯ ВЕСТИ ДIАЛОГ»

    Таку тезу президент ТПП Украiни виголосив пiд час виступу на Третьому нацiональному форумi «Трансформацiя Украiни». Форум координуе дii громадянського суспiльства, влади, опозицii та ключових мiжнародних iнституцiй у розробцi та реалiзацii евроiнтеграцiйноi моделi розвитку Украiни. У його роботi взяли участь представники Европейського Союзу, вiтчизняних громадських, дiлових органiзацiй, духовенства, мiжнародноi спiльноти.

    http://www.ucci.org.ua/visti/ukr/news/2016/03/23/50_.shtml

Comments are closed.