• РЕЦЕПТ УСПІШНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ КРАЇНИ МАЄ БУТИ СКЛАДЕНИЙ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ «МОЛОДИХ» КРАЇН ЄС ТА ВІТЧИЗНЯНИХ РЕАЛІЙ

    Національний форум «Трансформація України» розробив рекомендації для керівництва держави, як трансформувати державу на основі успішних прикладів перетворень в країнах Центральної та Східної Європи, зокрема Польщі. Запропоновано  адаптувати  механізми, які використані в країні-партнері, до сучасних вітчизняних реалій. До напрацювання рекомендацій залучилися національні та іноземні західні експерти. Проект документу презентували на третьому засіданні Форуму, що пройшло нещодавно в Києві.

    http://uspp.ua/reczept-uspіshnoї-transformaczії-kraїni-maє-buti-skladenij-na-osnovі-dosvіdu-«molodix»-kraїn-єs-ta-vіtchiznyanix-realіj.html

Comments are closed.